Ideas on Education

Learning

เมื่อโลกเปลี่ยน ครูก็ต้องเปลี่ยนตามด้วย

อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ว่าเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทกับทุกวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการ ในการทำงานกันทั้งนั้น ถ้ายังย่ำอยู่ที่เดิม ก็ไม่มีวันทันโลกแน่นอน เรื่องของครูก็เหมือนกัน ครูทุกวันนี้ ก็ต้องปรับเปลี่ยนหลายๆ อย่าง ให้ทันเด็กด้วย เมื่อรู้ว่าเด็กที่เกิดในยุคดิจิตอล มีความรู้สึกนึกคิด ต่างกับเด็กในอดีต วิธีการสอนต่าง ๆ ก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกัน แล้วครูที่อยู่ในยุคดิจิตอล จะต้องปรับอะไรบ้าง ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมือนเดิม และสนใจในเรื่องการเรียนการสอนเหมือนเดิม ให้มันเข้ากับยุคนี้มากที่สุด -เปลี่ยนวิธีการสอน…