Study Abroad

สำหรับผู้ที่อยากไปศึกษาต่อยังต่างประเทศการค้นหาข้อมูลของโครงการ Education International Scholarship ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันคือโครงการให้ทุนการศึกษาฟรีจากหลากหลายประเภทหลากหลายมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาอังกฤษแคนาดาสิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์  เยอรมัน  และญี่ปุ่น  เป็นต้น  ซึ่งการที่คุณจะขอทุน Education International Scholarshipหรือทุนแบบเต็มจำนวนนั้นแน่นอนว่าระดับการศึกษาของคุณมีผลอย่างมาก

เพราะในแต่ละประเทศจะให้ทุนในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  และสิ่งสำคัญที่สุดคือผลการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเกรดเฉลี่ยในชั้นปีที่คุณเรียน  หรือที่คุณจะต้องการไปเรียนต่อจนถึงระดับความสามารถทางภาษาขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศกำหนด ซึ่งการขอทุนในลักษณะEducation International Scholarship นี้นั้นส่วนใหญ่แล้วในต่างประเทศจะไม่มีเงื่อนไขผูกพันไม่ต้องใช้ทุนใดๆทั้งสิ้นแต่จะดูความพร้อมความสามารถและประวัติของคุณก่อนที่จะให้ทุนและนอกจากทุนเต็มจำนวนแล้วในส่วนอื่นๆคุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทาง แต่ก็มีบางแห่งที่ให้ทั้งหมดให้ทุนแบบเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทุกอย่างซึ่งค่อนข้างที่จะหายากแต่การได้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือ Education International Scholarship จะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างเยอะ

ส่วนที่เหลือนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณที่จะมีความพร้อมในการเดินทางไปเรียนต่อหรือไม่แต่โครงการนี้ ยังไม่ได้มีแค่ทุนเต็มจำนวนเท่านั้นยังมีในลักษณะของทุนบางส่วนเช่น 50%หรือ 30% ซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณตลอดการศึกษาด้วยเช่นกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องประคองเกรดการเรียนของคุณในขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นได้ตามกำหนดและจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดด้วยเพราะแม้ว่าจะเป็นทุนให้เปล่าแต่ก็อาจจะต้องทำกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอาทิเช่นการเป็นจิตอาสาหรือการเข้าร่วมกับสมาคมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาในประเทศนั้นๆ

ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมในแต่ละปีมีนักศึกษาจำนวนมากอยากไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยการขอทุนEducation International Scholarship ที่ไม่ใช่ทุนภายในประเทศหรือเป็นทุนรัฐบาลไทยและนอกจากจะไม่มีภาระผูกพันแล้ว ยังสามารถทำงาน Part Time ระหว่างเรียนที่นู่นได้เรียกได้ว่าไปเรียนแล้วยังมีรายได้กลับมาหรือมีค่าครองชีพใช้จ่ายโดยไม่เดือดร้อนทั้งบ้านแม้ว่าการขอทุนของรัฐบาลไทยจะมีให้ในหลายประเทศแต่ข้อกำหนดก็ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นการใช้ทุนตั้งแต่ 5 ปีจนถึง 10 ปีด้วยการกลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือหรือหากจะใช้ทุนเป็นเงินสดก็หลากหลายล้านเลยทีเดียวอีกทั้งค่าตอบแทนหลังเรียนจบเมื่อกลับมาทำงานใช้ทุนนัดก็ไม่สูงหากเทียบเท่ากับการทำงานอยู่ในต่างประเทศและแน่นอนว่าหลายคนสนใจแต่หากคุณมีความสามารถเราเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเข้าร่วมโครงการเหล่านี้จากหลายประเทศได้อย่างแน่นอนซึ่งคุณสามารถค้นหาโครงการทุนการศึกษาในลักษณะนี้ได้จากทางหน้าเว็บไซต์ของเราที่จะมีข้อมูล วิธีให้ติดตามกัน