Learning

อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ว่าเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทกับทุกวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการ ในการทำงานกันทั้งนั้น

ถ้ายังย่ำอยู่ที่เดิม ก็ไม่มีวันทันโลกแน่นอน เรื่องของครูก็เหมือนกัน ครูทุกวันนี้ ก็ต้องปรับเปลี่ยนหลายๆ อย่าง ให้ทันเด็กด้วย

เมื่อรู้ว่าเด็กที่เกิดในยุคดิจิตอล มีความรู้สึกนึกคิด ต่างกับเด็กในอดีต วิธีการสอนต่าง ๆ ก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกัน แล้วครูที่อยู่ในยุคดิจิตอล จะต้องปรับอะไรบ้าง ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมือนเดิม และสนใจในเรื่องการเรียนการสอนเหมือนเดิม ให้มันเข้ากับยุคนี้มากที่สุด

-เปลี่ยนวิธีการสอน แต่ก่อน เวลาที่ครูสอน ก็มักจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยุคนี้ ต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว คือ เน้นให้เด็กลงมือทำเอง ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง หรือกิจกรรมอะไรก็ตาม การที่เด็กได้ลงมือทำเอง มันจะช่วยให้เด็ก มีความเข้าใจ ในสิ่งที่ครูต้องการจะสื่อ มากยิ่งขึ้น และก็จะจำได้นานมากกว่า การที่เราสอนเพียงให้จำเพียงอย่างเดียว

-ต้องเข้าใจโลก ครูในยุคดิจิตอล หรือยุค 4.0 จะต้องเข้าใจด้วยว่า ยุคนี้เป็นอย่างไร และควรจะเอาเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร ให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น ถ้ายังเน้นสอนเดิมๆ เหมือน 20-30 ปีก่อน เด็กต้องเบื่อแน่นอน เพราะมันไม่เข้ากับยุคสมัย รู้ว่าเด็กชอบอะไร ก็ควรจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาปรับในหลักการสอนด้วย

-ไม่ยึดติด กับการสอนแบบเดิมๆ ครูยุคใหม่ จะต้องรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับเด็ก ไม่ใช่ให้เด็กปรับตัวเข้าหาครู อะไรที่เด็กชอบ ซึ่งแต่ละคน ก็ชอบไม่เหมือนกัน ควรจะหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ให้เด็กทำ ในสิ่งที่เขาถนัด จะเป็นการสร้างความสนใจ

และอยากจะให้เด็กสนในการเรียนมากขึ้น ครูในยุคนี้ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลา จะยึดถือตายตัวไม่ได้ ยิ่งรู้ว่าเด็กคนไหน อ่อนตรงไหน ไม่ได้ตรงไหน ก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้

-เน้นเทคโนโลยี ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตาม ควรจะมีเรื่องของ เทคโนโลยีเข้ามาด้วย จะช่วยให้เด็กสนใจมากกว่าเดิม เพราะเด็กในยุคนี้แทบทุกคน ล้วนแต่ชื่นชอบเทคโนโลยีกันทั้งนั้น

จะมาเน้นการสอน หน้ากระดานอย่างเดียว เด็กเบื่อแน่นอน จึงต้องหาทางเอาเทคโนโลยี เข้ามาบูรณาการ กับหลักสูตรการเรียนการสอนได้

-มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ครูที่ดี ไม่ใช่จะดีเพราะเขาเรียกว่าครูอย่างเดียว แต่ต้องเป็นครูทั้งจิตวิญญาณด้วย คือต้องทำทุกวิถีทาง ให้นักเรียนเข้าใจ ให้นักเรียนได้ดี ในสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้เขาได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเด็กแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ครูจึงต้องใส่ใจให้ได้ทุกคน ไม้เช่นนั้น เด็กก็อาจจะไม่รู้อยากจะเรียน

ลักษณะครู ที่อยู่ในยุคดิจิตอล 4.0 หรือยุคที่เทคโนโลยี เป็นทุกอย่างบนโลก ต้องปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับโลกมากที่สุด ยิ่งครูคนไหนก็ตาม ที่สามารถทำได้ ก็จะเป็นที่รัก ของเด็กนักเรียน เด็กก็อยากจะเรียนกับครูคนนั้น คนที่เข้าใจเด็กทุกอย่าง